شهرداری ورامین » مورچه های فکری … مورچه های فکری … – شهرداری ورامین
مورچه های فکری …
۰۲ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
مورچه های فکری …

فیلتر منفی ،تقریبا منحصرا بر جنبه های منفی متمرکز می شویم و به ندرت بر جنبه های مثبت توجه می کنیم.مثلا اگرنگاهی بیاندازید متوجه می شوید چه تعداد آدمهایی هستند که مرا دوست ندارندافرادی که دارای این نوع افکار هستند به جزیی از یک حادثه منفی توجه می کنند و بقیه را فراموش می کنند،عدم توانایی در دیدن بخش های مهمتر این حوادث عاملی است که ذهن ما را درگیر می کند،شبیه  چکیدن یک قطره جوهر که بشکه ابی را کدر می کند.مثال:-)به خاطر طرز برخورد شایسته خود با همکاران ، از طرف رییس اداره تشویق می شوید اما در این میان و در حین دریافت جایزه یکی از همکاران کلمه ی نه چندان جدی در مقام انتقاد به شما می گوید،روزهای طولانی در حالی که همه گفته های مثبت و مراسم با ارزش تشویق را فراموش می کنید و تحت تاثیر این انتقاد بسیار ناچیز و جزیی همکار رنج می برد.

سلمان خانی

روانشناس و کارشناس ارشد آموزش اداره ی روابط عمومی

شهرداری و شورای اسلامی شهرورامین