شهرداری ورامین » نشست آشپزخانه در منزل مسکونی واقع در بلوار رسالت ورامین نشست آشپزخانه در منزل مسکونی واقع در بلوار رسالت ورامین – شهرداری ورامین
نشست آشپزخانه در منزل مسکونی واقع در بلوار رسالت ورامین
۱۵ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
نشست آشپزخانه در منزل مسکونی واقع در بلوار رسالت ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین از حادثه نشست در قسمت آشپزخانه منزل مسکونی واقع در بلوار رسالت کوچه حیدریان خبرداد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت Aایستگاه شماره ۳سازمان آتش نشانی ورامین سریعا محل حادثه ایمن سازی شد و کلیه  سازمانهای مربوطه در محل فراخوانی شدند خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و همه ساکنین منزل مسکونی در صحت و سلامت کامل میباشند