آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
نشست مدیریت شهری ورامین با حافظان ، قاریان ، خیرین و فعالین قرآنی شهرستان ورامین
نشست مدیریت شهری ورامین با حافظان ، قاریان ، خیرین و فعالین قرآنی شهرستان ورامین
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
نشست مدیریت شهری ورامین با حافظان ، قاریان ، خیرین و فعالین قرآنی شهرستان ورامین
درآستانه ماه مبارک رمضان ، نشست مدیریت شهری ورامین با حافظان ، قاریان ، خیرین و فعالین قرآنی شهرستان ورامین آغاز شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :درآستانه ماه مبارک رمضان ، نشست مدیریت شهری ورامین با حافظان ، قاریان ، خیرین و فعالین قرآنی شهرستان ورامین آغاز شد.
در این نشست که برای نخستین بار و به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین برگزار شد ، شهردار ورامین طی سخنانی گفت : امروزه نیازمند توجه و عمل بیشتر به قرآن هستیم.
حسین دهقان تصریح کرد : اگر به فکر توسعه شهری هستیم باید با فهم و درک قرآن ، در عمل به آن نیز کوشا باشیم.
شهردار ورامین افزود : در سالی که ماه های نخستش با اعیاد فرخنده شعبانیه و  ماه مهمانی خدا آغاز گردیده ، سعی خواهیم کرد با کسب نظرات فعالین قرآنی ، برنامه های مدونی را با محوریت این کتاب آسمانی تدوین ، برنامه ریزی و اجرا نماییم.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین نیز در ادامه این جلسه گفت : از روزهای نخست فعالیتم ، برنامه ریزی و اجرای برنامه های قرآنی از جمله دغدغه های معاونت فرهنگی بوده است.
علی عباسی تصریح کرد : سعی خواهیم کرد فعالیت های فرهنگی را با رنگ و بوی قرآنی برنامه ریزی و در این راه به وظیفه فرهنگی خود عمل نماییم.
در ادامه جلسه حافظان ، قاریان ، خیرین و فعالین قرآنی شهرستان طی سخنانی به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداخت