شهرداری ورامین » نشست مشترک معاونین خدمات شهر شهرداری های ورامین ، پیشوا و قرچک در خصوص جمع آوری سگ های ولگرد برگزار شد +تصاویر نشست مشترک معاونین خدمات شهر شهرداری های ورامین ، پیشوا و قرچک در خصوص جمع آوری سگ های ولگرد برگزار شد +تصاویر – شهرداری ورامین
نشست مشترک معاونین خدمات شهر شهرداری های ورامین ، پیشوا و قرچک در خصوص جمع آوری سگ های ولگرد برگزار شد +تصاویر
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
نشست مشترک معاونین خدمات شهر شهرداری های ورامین ، پیشوا و قرچک در خصوص جمع آوری سگ های ولگرد برگزار شد +تصاویر

سید ابوالفضل قاسمی گفت : در نشست مشترک معاونین خدمات شهر شهرداری های ورامین ، پیشوا و قرچک که در دفتر خدمات شهردار شهرداری ورامین برگزار شد ، در خصوص جمع آوری سگ های ولگرد مقرر شد تلاش شود تا محلی برای نگهداری سگ های ولگرد با همکاری و تعامل شهرداری های این سه شهرستان ساخته شود.

1 2