آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
نصب برج نوری میدان حصارک ورامین
نصب برج نوری میدان حصارک ورامین
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
نصب برج نوری میدان حصارک ورامین
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، به همت معاونت خدمات شهر شهرداری برج نوری میدان حصارک نصب و راه اندازی شد .

photo_2016-08-06_10-08-20