شهرداری ورامین » نصب تابلوهای راهنمادر سطح شهر ورامین نصب تابلوهای راهنمادر سطح شهر ورامین – شهرداری ورامین
نصب تابلوهای راهنمادر سطح شهر ورامین
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
نصب تابلوهای راهنمادر سطح شهر ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین:مهندس یزدان خانی معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری رامین از نصب تابلوهای راهنمادر سطح شهر خبرداد.

خانی افزود:با توجه به لزوم تابلوهای راهنما در سطح شهر  فرصت خیلی کمی داشتیم ولی کلیه کارها از قبیل طراحی و ساخت و نصب تابلوها با درایت ومدیریت معاونت حمل ترافیک در اسرع وقت انجام شد.

معاونت حمل نقل ترافیک شهرداری ورامین اظهارداشت:این عمل شهرداری یک نوع ابتکار و نوآوری است که با هزینه کم و زمان کوتاه توانستند نصب این تابلوها به صورت ضرب العجلی را انجام دهند.

 خانی در پایان افزود:نصب تابلوها در سطح شهر با شناسایی جاهای مورد نیاز از قبل انجام شده است و قطعا معاونت حمل نقل ترافیک شهرداری در نظر دارد تا جاهای مورد نیازدیگر شهر را شناسایی کند ت لازم را به عمل خواهد آورد.