آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
نصب تابلو تمثال شهدا دربلوار باهنر حدفاصل زیرگذر ۱۵ خرداد ورامین
نصب تابلو تمثال شهدا دربلوار باهنر حدفاصل زیرگذر ۱۵ خرداد ورامین
۰۴ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
نصب تابلو تمثال شهدا دربلوار باهنر حدفاصل زیرگذر ۱۵ خرداد ورامین
سید ابوالفظل قاسمی معاون خدمات شهرشهرداری ورامین از نصب تابلو تمثال شهدا دربلوار باهنر حدفاصل زیرگذر ۱۵ خرداد خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین سید ابوالفظل قاسمی معاون خدمات شهرشهرداری ورامین از نصب تابلو تمثال شهدا دربلوار باهنر حدفاصل زیرگذر ۱۵ خرداد خبرداد

قاسمی افزود:نصب تابلو تمثال شهدا به دستور مهندس دهقان شهردار ورامین و عوامل اجرایی  معاونت خدمات شهر واحد زیبا سازی به تعداد ۲۰تابلو تمثال شهید دربلوار باهنر حدفاصل زیرگذر ۱۵ خرداد نصب گردید