شهرداری ورامین » نصب و راه اندازی برج نوری فضای سبز مقابل سپاه پاسداران شهرستان ورامین نصب و راه اندازی برج نوری فضای سبز مقابل سپاه پاسداران شهرستان ورامین – شهرداری ورامین
نصب و راه اندازی برج نوری فضای سبز مقابل سپاه پاسداران شهرستان ورامین
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
نصب و راه اندازی برج نوری فضای سبز مقابل سپاه پاسداران شهرستان ورامین

photo_2016-08-09_09-27-49