آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
نصب و راه اندازی برج نوری فضای سبز مقابل سپاه پاسداران شهرستان ورامین
نصب و راه اندازی برج نوری فضای سبز مقابل سپاه پاسداران شهرستان ورامین
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
نصب و راه اندازی برج نوری فضای سبز مقابل سپاه پاسداران شهرستان ورامین
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، به همت شهرداری ناحیه سه ، نصب و راه اندازی برج نوری فضای سبز مقابل سپاه پاسداران شهرستان واقع در خیابان امرآباد صورت پذیرفت .

photo_2016-08-09_09-27-49