شهرداری ورامین » نصب چراغ های پایه کوتاه چمنی در بلوار مجتمع ادارات نصب چراغ های پایه کوتاه چمنی در بلوار مجتمع ادارات – شهرداری ورامین
نصب چراغ های پایه کوتاه چمنی در بلوار مجتمع ادارات
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
نصب چراغ های پایه کوتاه چمنی در بلوار مجتمع ادارات

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، سید ابوالفضل قاسمی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین ازنصب چراغ های پایه کوتاه چمنی در بلوار مجتمع ادارات خبر داد.

قاسمی تصریح کرد: با توجه به نیاز نور پردازی در بلوار مجتمع ادارات ، ناحیه سه شهرداری ، پایه چراغ های کوتاه چمنی را در این محله نصب کرد. در ادامه وی اظهار داشت: نصب چراغ های پایه کوتاه چمنی هم به لحاظ نورپردازی در شب و هم به لحاظ زیباسازی تاثیر مطلوبی در شهر ایجاد کرده ومورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.

قاسمی درپایان گفت: نصب چراغ های پایه کوتاه چمنی در اماکن و بلوارهای سطح شهر در دست اقدام می باشد.