آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
نصب چهارعدد برج نوری در میدان بسیج ورامین
نصب چهارعدد برج نوری در میدان بسیج ورامین
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
نصب چهارعدد برج نوری در میدان بسیج ورامین
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، با نصب چهارعدد برج نوری در میدان بسیج که به دستور مهندس علی حیدریان شهردار صورت گرفت ، روشنایی این میدان که تفرجگاه شبانه شهروندان عزیز نیز میباشد ، تامین شد .

photo_2016-08-03_12-12-20