آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
هرس فرم دهی وسربرداری درختان پارک شقایق
هرس فرم دهی وسربرداری درختان پارک شقایق
۰۲ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
هرس فرم دهی وسربرداری درختان پارک شقایق
محسن میرزایی مسئول فضای سبز شهرداری ورامین ازاتمام هرس فرم دهی وسربرداری به موقع درختان پارک شقایق خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین محسن میرزایی مسئول فضای سبز شهرداری ورامین ازاتمام هرس فرم دهی وسربرداری به موقع درختان پارک شقایق خبرداد

میرزایی افزود:اتمام هرس فرم دهی وسربرداری به موقع درختان پارک شقایق توسط عوامل فضای سبز شهرداری ورامین صورت پذیرفت و این رویه در تمام پارکها ، بوسنانها و بلوارهای سطح شهر در حال اقدام این واحد میباشد