شهرداری ورامین » پاکبانان شهرداری ورامین در کنار علیرضا مومنی شهردار ورامین سال نو را تحویل نمودند. پاکبانان شهرداری ورامین در کنار علیرضا مومنی شهردار ورامین سال نو را تحویل نمودند. – شهرداری ورامین
پاکبانان شهرداری ورامین در کنار علیرضا مومنی شهردار ورامین سال نو را تحویل نمودند.
۰۵ فروردین ۱۴۰۲
نسخه چاپی
پاکبانان شهرداری ورامین در کنار علیرضا مومنی شهردار ورامین سال نو را تحویل نمودند.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، علیرضا مومنی شهردار به همراه محسن ممیزی رئیس اداره حراست ،محمد مهاجر رئیس اداره روابط عمومی شهرداری ورامین با حضور درمحل دفتر ناحیه ۴ حوزه خدمات شهری شهرداری ورامین مستقر در میدان رازی ، سال ۱۴۰۲ را با پرسنل خدوم این ناحیه بر سر سفره هفت سین میدان رازی سال را آغاز واز زحمات این عزیزان درسالی که گذشت تقدیر تشکر و در ابتدای سال جدید آرزوی سلامتی وموفقیت را برای شان مسئلت نمودند.