آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
پروژه بهسازی و جدولگذاری خیابان شهید بهشتی ورامین
پروژه بهسازی و جدولگذاری خیابان شهید بهشتی ورامین
۱۴ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
پروژه بهسازی و جدولگذاری خیابان شهید بهشتی ورامین
عباسی معاون عمرانی شهرداری ورامین خبر داد:پروژه بهسازی و جدولگذاری خیابان شهید بهشتی ورامین آغاز شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاون عمرانی شهرداری  گفت :پروژه بهسازی و جدولگذاری خیابان شهید بهشتی  آغاز شده و بنا به دستور شهردار در خصوص طرح جهادی عمرانی و اصلاح هندسی جهت روانسازی ترافیک در سطح شهر این پروژه ها در دست اقدام این معاونت میباشد