شهرداری ورامین » پروژه بهسازی و جدولگذاری خیابان شهید بهشتی ورامین پروژه بهسازی و جدولگذاری خیابان شهید بهشتی ورامین – شهرداری ورامین
پروژه بهسازی و جدولگذاری خیابان شهید بهشتی ورامین
۱۴ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
پروژه بهسازی و جدولگذاری خیابان شهید بهشتی ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاون عمرانی شهرداری  گفت :پروژه بهسازی و جدولگذاری خیابان شهید بهشتی  آغاز شده و بنا به دستور شهردار در خصوص طرح جهادی عمرانی و اصلاح هندسی جهت روانسازی ترافیک در سطح شهر این پروژه ها در دست اقدام این معاونت میباشد