آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
پروژه زیرگذر ۱۵ خرداد ورامین ناتمام رها شده است
پروژه زیرگذر ۱۵ خرداد ورامین ناتمام رها شده است
۲۷ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
پروژه زیرگذر ۱۵ خرداد ورامین ناتمام رها شده است
شهردار ورامین گفت: پروژه زیرگذر ۱۵ خرداد ورامین ناتمام رها شده است.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :حسین دهقان بعد ازظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به وجود برخی ایرادات در این پروژه باید بگوییم که پروژه زیرگذر ۱۵ خرداد ناتمام رها شده و متاسفانه نقشه فنی توسط مجری پروژه اجرا نشد و عبور عابر در این زیرگذر دچار مشکل شده است.

شهردار ورامین بیان داست: عبور عابر در پل امام رضا هم علی رقم پیش بینی های قبلی و اتمام ۹۵ درصدی اجرا نشده و عابران از ریل راه آهن عبور می کنند.

دهقان گفت: زیر گذر باغ صالح و موسی آباد نیز رها شده است و اگر این ۴ زیرگذر توسط راه آهن انجام شود مشکلی نخواهد بود