شهرداری ورامین » پروژه طرح روشنایی معابر شهری ورفع خاموشی ها در پارک های سطح شهر ورامین به محله شهرک مخابرات رسید پروژه طرح روشنایی معابر شهری ورفع خاموشی ها در پارک های سطح شهر ورامین به محله شهرک مخابرات رسید – شهرداری ورامین
پروژه طرح روشنایی معابر شهری ورفع خاموشی ها در پارک های سطح شهر ورامین به محله شهرک مخابرات رسید
۱۷ دی ۱۴۰۱
نسخه چاپی
پروژه طرح روشنایی معابر شهری ورفع خاموشی ها در پارک های سطح شهر ورامین به محله شهرک مخابرات رسید

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین ،با دستور علیرضا مومنی شهردار ورامین در راستای طرح روشنایی معابر و رفع خاموشی ها ، عوامل تاسیساتی ناحیه ۴ در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین اقدام به تعمیرقطعات وتعویض لامپ های برج نوری و پایه های روشنایی پارک های محله ای شهرک مخابرات نموداند که این امر موجب رفع خاموشی در این منطقه گردید.

لازم به ذکر است طرح روشنایی معابر ورفع خاموشی ها در تمامی مناطق شهری در حال اجر میباشد.