شهرداری ورامین » پروژه طرح روشنایی معابر شهری و رفع خاموشی ها به میدان حصارک و بلوار منتهی به روستای قلعه سین رسید  پروژه طرح روشنایی معابر شهری و رفع خاموشی ها به میدان حصارک و بلوار منتهی به روستای قلعه سین رسید  – شهرداری ورامین
پروژه طرح روشنایی معابر شهری و رفع خاموشی ها به میدان حصارک و بلوار منتهی به روستای قلعه سین رسید 
۲۶ آذر ۱۴۰۱
نسخه چاپی
پروژه طرح روشنایی معابر شهری و رفع خاموشی ها به میدان حصارک و بلوار منتهی به روستای قلعه سین رسید 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ،با دستور علیرضا مومنی شهردار ورامین در راستای طرح روشنایی معابر و رفع خاموشی ها ، عوامل تاسیساتی ناحیه ۴ در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین اقدام به تعمیرقطعات وتعویض لامپ های برج نوری و پایه های روشنایی میدان حصارک و بلوار منتهی به روستا قلعه سین نمودند که موجب به رفع خاموشی در این منطقه حاشیه نشین وپر تردد گردید.

⬅️لازم به ذکر است طرح روشنایی معابر ورفع خاموشی ها در تمامی مناطق شهری در حال اجر می باشد.

.