شهرداری ورامین » پروژه لایروبی نهر بدرلو آغاز شد پروژه لایروبی نهر بدرلو آغاز شد – شهرداری ورامین
پروژه لایروبی نهر بدرلو آغاز شد
۲۹ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
پروژه لایروبی نهر بدرلو آغاز شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شواری اسلامی شهر ورامین ، این نهر که در گذشته آب های سطحی و ضایعات مایع کارخانه قند را در گذر عرضی از ریل راه آهن به جنوب شهر انتقال میداد ،در حال حاضر قسمت عمده ی آب های سطحی محلات کارخانه قند و روغنکشی و کاظم آباد و… را منتقل میکند .

 احمدعلی تات حصاری مدیر ناحیه دو شهرداری ورامین گفت: در پی حجم زیاد آبهای سطحی ورودی این نهر و جوابگو نبودن آن ، شهردار محترم ورامین دستور اصلاح شکل هندسی و اقدام اساسی تعمیر و مرمت و لایروبی این نهر را صادر کرد و بدنبال آن ناحیه ۲ شهرداری ورامین با همکاری معاونت عمران شهرداری طرحی اساسی برای رفع مشکل و معضل این نهر تدوین نمودند و امروزدر عملیاتی جهادی با اجرای پیمانکار این پروژه و عوامل ناحیه ۲ شهرداری ،عملیات مرمت و بازسازی شکل هندسی و لایروبی نهر بدرلو آغاز شد .

%d8%aa%d8%a7%d8%aa