شهرداری ورامین » پروژه همسطح سازی خیابان شهید بهشتی پشت پارک شهید قبادی -پارک فردوس ورامین پروژه همسطح سازی خیابان شهید بهشتی پشت پارک شهید قبادی -پارک فردوس ورامین – شهرداری ورامین
پروژه همسطح سازی خیابان شهید بهشتی پشت پارک شهید قبادی -پارک فردوس ورامین
۲۰ فروردین ۱۳۹۷
نسخه چاپی
پروژه همسطح سازی خیابان شهید بهشتی پشت پارک شهید قبادی -پارک فردوس ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاون فنی وعمرانی شهرداری ورامین از پروژه هم سطح سازی خیابان شهید بهشتی پشت پارک شهید قبادی -پارک فردوس خبرداد

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امور عمرانی عملیات پروژه هم سطح سازی خیابان شهید بهشتی پشت پارک شهید قبادی -پارک فردوس در دست اقدام این معاونت قراردارد.

وی تصریح کرد:  معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم