آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
پیروزی شیرین والیبال شهرداری ورامین در خانه خود
پیروزی شیرین والیبال شهرداری ورامین در خانه خود
۰۴ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
پیروزی شیرین والیبال شهرداری ورامین در خانه خود
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری از پیروزی شیرین والیبال شهرداری ورامین مقابل تیم والیبال بانک سرمایه درخانه خود خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری از پیروزی شیرین والیبال شهرداری ورامین مقابل تیم والیبال بانک سرمایه درخانه خود خبرداد

دلیری افزود:پیروزی شیرین شهرداری ورامین در سالن شهید گلعباسی ورامین صورت پذیرفت

ورامینی ها بانکی ها را با شکست سنکین بدرقه کردند
بانک سرمایه تاکنون هیچ شکستی نداشت

لیگ برتر والیبال کشور

شهرداری ورامین۳⃣

بانک سرمایه۱⃣

دلیری در پایان افزود: باید به ورامین تبریک گفت بابت این پیروزی و حمایت پرشور مردم ما باید به همین روند ادامه دهیم و تیم رادر سطح بالای خود نگه داریم