پیام تبریک شهردار ورامین در زمینه تصویب و ابلاغ مصوبه فرمانداری ویژه ورامین
بازدید سرزده و میدانی شهردار ورامین از خط اتوبوسرانی مترو جوانمرد قصاب – ورامین
دیدار صمیمانه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با مقام عالی قضایی
پاسخگویی شهردار ورامین در سامانه سامد
سه شنبه های پاسخگویی شهردار ورامین
کاشت درخت زیتون تلخ درحاشیه بلوار شهید قدوسی و اطراف پارک مشاهیر ورامین
کاشت درخت زیتون تلخ درحاشیه بلوار  شهید قدوسی و اطراف پارک مشاهیر ورامین
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
کاشت درخت زیتون تلخ درحاشیه بلوار شهید قدوسی و اطراف پارک مشاهیر ورامین
محسن میرزایی مسئول واحد فضای سبزشهرداری ورامین از کاشت درخت زیتون تلخ درحاشیه بلوار شهید قدوسی و اطراف پارک مشاهیر خبرداد

به گزارش اداراه روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین محسن میرزایی مسئول واحد فضای سبزشهرداری ورامین از کاشت درخت زیتون تلخ درحاشیه بلوار شهید قدوسی و اطراف پارک مشاهیر خبرداد

میرزایی گفت واحد فضای سبز در تولیدات و کاشت گلهادر پارکها ومیادین کشت گلدان طبقاتی در سطح شهر وکاشت دختان در سطح شهردر بخش فضای سبز شهری اقدامات ارزنده ای  جهت ارتقای فضای سبز شهر  انجام داده است که میتوان به کاشت گلها ودرختچه ها وآبیاری درختان جهت جلوگیری از خشک شدن درختان در سطح شهر و انواع درختچه،جنگلی،پیرکانتا،گلهای اطلسی، و کاشت درخت زیتون تلخ درحاشیه بلوار شهید قدوسی و اطراف پارک مشاهیر اشاره کرد