آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
کاوه شهرداری ورامین -شهید مولایی قائمشهر
کاوه شهرداری ورامین -شهید مولایی قائمشهر
۳۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
کاوه شهرداری ورامین -شهید مولایی قائمشهر
علی دلیری مسئول واحدتربیت بدنی شهرداری ورامین از برگزاری رقابت تیم کاوه شهرداری ورامین و شهید مولایی قائمشهرخبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی علی دلیری مسئول واحدتربیت بدنی شهرداری ورامین از برگزاری رقابت تیم کاوه شهرداری ورامین و شهید مولایی قائمشهرخبرداد

شهر ورامین هفته یازدهم، دسته سوم فوتبال کشور
کاوه شهرداری ورامین -شهید مولایی قائمشهر
زمان: سه شنبه ۳۰ آبان ساعت ۱۳:۳۰
مکان: استادیوم تختی ورامین

از همه علاقمندان تقاضا میشود که در این مسابقه حضور یابند چرا حضور شما باعث دلگرمی و قوت تیم میشود