شهرداری ورامین » کلیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ورامین مصوب گردید کلیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ورامین مصوب گردید – شهرداری ورامین
کلیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ورامین مصوب گردید
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
نسخه چاپی
کلیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ورامین مصوب گردید

در دویست وچهل وسومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور رییس ،اعضاء ،شهردار ومعاونین کلیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ورامین مصوب گردید. 

در ابتدای جلسه سید رضااحمدی رییس شورای اسلامی شهر ورامین ضمن تبریک حلول ماه رجب ومیلاد امام باقر(ع) گفت:در بودجه پیشنهادی در سال جدید باید  اولویتهای شهری  و پروژه ها  مشخص وشفاف  در نظر گرفته شده و تمام توان  خود را جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام  وبا توجه به وضعیت کرونا  ولزوم رعایت دستور العملهای  بهداشتی و توجه ویژه  به ناوگان  حمل ونقل عمومی  تا پایان دوره و در سال آینده در اولویت قرار گیرد.

در ادامه حسین دهقان  شهردار ورامین گفت: اولویتها در بودجه ۱۴۰۰ شهرداری  پروزه های نیمه تمام است ونگاه کارشناسانه با حضور معاونین ومشاوران در بودجه پیشنهادی  صورت گرفته  وتا بهمن ماه حدود ۷۰درصد بودجه ۱۳۹۹ محقق  گردیده است.

در ادامه اعضای شورا به ارائه نظر و بررسی برنامه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری ورامین پرداختند. در پایان این جلسه کلیات بودجه  پیشنهادی شهرداری ورامین  در سال ۱۴۰۰ به مبلغ  سه ۳/۲۸۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال مصوب گردید که جزئیات و سرفصل ها آن در لینک زیر می آید:

کلیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰شهرداری ورامین