شهرداری ورامین » گزارش تصويري ايستگاه صلواتي شهرداري ورامين به عزاداران حسيني گزارش تصويري ايستگاه صلواتي شهرداري ورامين به عزاداران حسيني – شهرداری ورامین
گزارش تصويري ايستگاه صلواتي شهرداري ورامين به عزاداران حسيني
۲۹ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصويري ايستگاه صلواتي شهرداري ورامين به عزاداران حسيني

به گزارش روابط عمومي  شهرداري منطقه دو ورامين ايستگاه صلواتي براي پذيرائي دوستداران و عاشقان امام حسين از اولين شب محرم دائر شده است.

IMG_20151021_084104k