آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
گزارش تصويري ايستگاه صلواتي شهرداري ورامين به عزاداران حسيني
گزارش تصويري ايستگاه صلواتي شهرداري ورامين به عزاداران حسيني
۲۹ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصويري ايستگاه صلواتي شهرداري ورامين به عزاداران حسيني
به گزارش روابط عمومي  شهرداري منطقه دو ورامين ايستگاه صلواتي براي پذيرائي دوستداران و عاشقان امام حسين از اولين شب محرم دائر شده است.

به گزارش روابط عمومي  شهرداري منطقه دو ورامين ايستگاه صلواتي براي پذيرائي دوستداران و عاشقان امام حسين از اولين شب محرم دائر شده است.

IMG_20151021_084104k