شهرداری ورامین » گزارش تصویری از عملیات عمرانی و آسفالت کوچه شهیدان قنبری و قره خان بگلو گزارش تصویری از عملیات عمرانی و آسفالت کوچه شهیدان قنبری و قره خان بگلو – شهرداری ورامین
گزارش تصویری از عملیات عمرانی و آسفالت کوچه شهیدان قنبری و قره خان بگلو
۱۵ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصویری از عملیات عمرانی و آسفالت کوچه شهیدان قنبری و قره خان بگلو

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی ورامین کوچه های شهیدان قره خان بگلو و قنبری با هماهنگی معاونت عمران شهرداری ورامین آسفالت و بازسازی شد.

IMG_4892IMG_4893IMG_4896IMG_4901IMG_4904IMG_4916

عملیات عمرانی در کوچه قره خان بگلو

IMG_4887IMG_4883IMG_4885IMG_4875