آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
گزارش تصویری از عملیات عمرانی و آسفالت کوچه شهیدان قنبری و قره خان بگلو
گزارش تصویری از عملیات عمرانی و آسفالت کوچه شهیدان قنبری و قره خان بگلو
۱۵ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصویری از عملیات عمرانی و آسفالت کوچه شهیدان قنبری و قره خان بگلو
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی ورامین کوچه های شهیدان قره خان بگلو و قنبری با هماهنگی معاونت عمران شهرداری ورامین آسفالت و بازسازی شد. عملیات عمرانی در کوچه قره خان بگلو

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی ورامین کوچه های شهیدان قره خان بگلو و قنبری با هماهنگی معاونت عمران شهرداری ورامین آسفالت و بازسازی شد.

IMG_4892IMG_4893IMG_4896IMG_4901IMG_4904IMG_4916

عملیات عمرانی در کوچه قره خان بگلو

IMG_4887IMG_4883IMG_4885IMG_4875