شهرداری ورامین » گزارش تصویری بزرگداشت روز کارگر در شهرداری ورامین گزارش تصویری بزرگداشت روز کارگر در شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
گزارش تصویری بزرگداشت روز کارگر در شهرداری ورامین
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصویری بزرگداشت روز کارگر در شهرداری ورامین

مراسم بزرگداشت روز کارگر با حضور مهندس علی حیدریان شهردار ورامین و جمعی از اعضای شورای شهر در سالن شهرداری ورامین برگزار شد.http://8pic.ir/images/1nlwz9m6hbhw5wygra7b.jpg

http://8pic.ir/images/9uqp0auzulo707bryyuf.jpg

http://8pic.ir/images/es56gigbqjo98x3mvb8l.jpg

http://8pic.ir/images/576olo9kv8zps0pzxl35.jpg

http://8pic.ir/images/ia1u4orm67srqkkorymd.jpg

http://8pic.ir/images/8nfg7emjwshslbvn7tyy.jpg

http://8pic.ir/images/8x9gvj2nq6kaifaft2oj.jpg