شهرداری ورامین » گزارش تصویری ساماندهی و ترمیم تراشه های آسفالت در خیابان های حاشیه شهر گزارش تصویری ساماندهی و ترمیم تراشه های آسفالت در خیابان های حاشیه شهر – شهرداری ورامین
گزارش تصویری ساماندهی و ترمیم تراشه های آسفالت در خیابان های حاشیه شهر
۰۳ شهریور ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصویری ساماندهی و ترمیم تراشه های آسفالت در خیابان های حاشیه شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین “حسین سیری”مدیر اجرایی دفتر معاونت فنی و عمرانی گفت:تراشه های آسفالت به همت این معاونت که از خیابان هایی که در حال انجام بهسازی و ترمیم روکش آسفالت می باشیم جمع آوری و در حال انتقال به خیابان های حاشیه ای شهر برای رفت و آمد بهتر خودروها می باشیم.

گزارش تصویری عملیات انتقال تراشه های آسفالت به خیابان های کم تردد حاشیه شهر توسط شهرداری ورامین

IMG_۲۰۱۵۰۷۱۴_۱۱۱۶۵۹IMG_۲۰۱۵۰۷۱۴_۱۱۱۷۳۴IMG_۲۰۱۵۰۷۲۶_۱۶۵۵۰۸IMG_۲۰۱۵۰۷۲۶_۱۶۵۵۲۴