آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
گزارش تصویری مراسم تجلیل ازایثارگران وجانبازان شهرداری ورامین
گزارش تصویری مراسم تجلیل ازایثارگران وجانبازان شهرداری ورامین
۰۳ خرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصویری مراسم تجلیل ازایثارگران وجانبازان شهرداری ورامین
مراسم تجلیل ازایثارگران وجانبازان شهرداری ورامین برگزار شد.

مراسم تجلیل ازایثارگران وجانبازان شهرداری ورامین برگزار شد.http://uupload.ir/files/8zys_img_7678.jpg

http://uupload.ir/files/r5zd_img_7682.jpg

http://uupload.ir/files/70sl_img_7692.jpg

http://uupload.ir/files/x8fg_img_7696.jpg

http://uupload.ir/files/h5cl_img_7688.jpg