آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
گزارش عملکرد معاونت عمران شهرداری ورامین دراردیبهشت ماه سال نودشش
گزارش عملکرد معاونت عمران شهرداری  ورامین دراردیبهشت ماه سال نودشش
۰۴ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
گزارش عملکرد معاونت عمران شهرداری ورامین دراردیبهشت ماه سال نودشش
صدق عباسی از گزارش عملکرد معاونت عمران شهرداری ورامین در ماه اردیبهشت سال 1396خبر داد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاونت فنی عمرانی شهرداری گفت باتوجه به تاکید مهندس حیدریان شهردار در خصوص تسریع در اتمام پروژه های عمرانی وآسفالت شهری

این معاونت از اتمام پروژهای  ذکر شده به ترتیب  شماره خبرداد

۱-خیابان صالح بعداز زیرگذر طالاقانی منتهی به باغ صالح

۲-بلوار شهید مدرس منتهی به شیر وارنا

۳-خیابان عسگر آباد جنب میدان تره بار

۴- خیر آبادخیابان صداقت زیر سازی

۵-خیرآبادکوچه کوچه نور خیابان سیراوندی

۶- خیرآباد کوچه میربراتی خیابان سیراوندی

۷- کاظم آبادولیعصر والفجر۲

۸-امیر حسین ۳ خیابان شهید فکوری

۹-دهوین خیابان اردستانی