شهرداری ورامین » یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد – شهرداری ورامین
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد
۰۴ آذر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد

جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ورامین صبح امروز چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۳۹۴ به ریاست فتح اله فرجی و اعضای این کمیسیون برگزار شد .