شهرداری ورامین » بازديد مسئولين شهرستان ورامين از ميزان پيشرفت فيزيكي فضاي داخلي دانشكده پزشكي بازديد مسئولين شهرستان ورامين از ميزان پيشرفت فيزيكي فضاي داخلي دانشكده پزشكي – شهرداری ورامین
بازديد مسئولين شهرستان ورامين از ميزان پيشرفت فيزيكي فضاي داخلي دانشكده پزشكي
۲۲ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
بازديد مسئولين شهرستان ورامين از ميزان پيشرفت فيزيكي فضاي داخلي دانشكده پزشكي

مسئولين شهرستان ورامين در اطاعت از فرمايشات مقام معظم رهبري در سال همدلي و همزباني دولت و مردم با حضور در دانشگاه پزشكي شهيد بهشتي ورامين از ميزان پيشرفت فيزيكي اين دانشگاه بازديد و در معرض پيشرفت آن قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر ورامين در بازديد مسئولين منطقه از دانشگاه پزشكي كه توسط شهرداري و با مساعدت شوراي اسلامي شهر ورامين اهدا شده است فرماندار ،شهردار،رئيس شوراي ،بخشدار و اعضاي شوراي اسلامي از ميزان پيشرفت فيزيكي فضا سازي داخلي براي آماده سازي كلاس هاي درسي بازديد كردند.

IMG_5951IMG_5976IMG_5983IMG_6001IMG_6031IMG_6054