شهرداری ورامین » يكصد و شصت و هشتمين جلسه شوراي اسلامي به رياست سيد رضا احمدي تشكيل شد يكصد و شصت و هشتمين جلسه شوراي اسلامي به رياست سيد رضا احمدي تشكيل شد – شهرداری ورامین
يكصد و شصت و هشتمين جلسه شوراي اسلامي به رياست سيد رضا احمدي تشكيل شد
۲۶ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
يكصد و شصت و هشتمين جلسه شوراي اسلامي به رياست سيد رضا احمدي تشكيل شد

صبح امروز يكشنبه ۲۶ مهرماه سالجاري شوراي اسلامي شهر ورامين به رياست سيد رضا احمدي به اتفاق اكثريت اعضاي شورا تشكيل جلسه داد.

در ابتداي جلسه سيد رضا احمدي رئيس شوراي اسلامي شهر ورامين  با انتقاد به عدم  توجه شهرداري به آراي تخريب كميسيون ماده صد در نقاط مختلف شهر عنوان داشت:تا زمان رفع تخلف شهرداري بايد از ادامه فعاليت ساختماني توسط ملاك و سازنده جلوگيري نمايد.

احمدي در خصوص انتزاع مجموعه هلال احمر واقع در خيابان دانشگاه ورامين از مسئولين امر در خواست تجديد نظر كرد.

بر اساس اين گزارش در جلسه علني امروز شوراي اسلامي شهر ورامين ۱۷ لايحه از سوي شهرداري ورامين  به صحن علني شورا آمد كه از مجموع اين لوايح تعداد ۱۶ عدد آن توسط اعضاي شوراي شهر تائيد و تصويب شد.IMG_5925