برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین

جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین و سایر مدیران ارشد شهرداری تشکیل شد. در ادامه این نشست شهردار ورامین تصریح کرد: خدمات رسانی به نقاط محروم و حاشیه های شهر ورامین ، بزرگ ترین دغدغه مجموعه مدیریت فعلی شهرداری است و با تمام توان در راستای حل مشکلات مردم خواهیم کوشید.

 

اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی

حسین دهقان شهردار ورامین از آسفالت ریزی مکانیزه خبر داد و گفت : عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی به طرف میدان امام حسین (ع) توسط شهرداری ورامین اجرا گردید.

 

sdr
dav
dav
dav

اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی

حسین دهقان شهردار ورامین از آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی خبر داد و گفت : عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی به مساحت ۱۱۰۰۰ متر مربع توسط شهرداری ورامین اجرا گردید.

 

DCIM100MEDIADJI_0024.JPG

اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت

 حسین دهقان شهردار ورامین از آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت خبر داد و گفت : عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع و هزینه ای بالغ بر ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط شهرداری ورامین اجرا گردید.

 

(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))

 

 

 شهرداري ورامين در نظر دارد بر اساس ابلاغ موافقتنامه ۵۶۹۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ به شرح عملیات تملک دارایی های سرمایه ای طرح شماره ۳۰۰د۱۵۰۲۰۰۴در سال ۹۸ با اعتبار ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (سی و پنج میلیارد ریال)(اعتبار  استانی) ، پروژه  ذيل را از طريق تجدید مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .

پروژه محل تامين اعتبار (ريال) قيمت بر اساس
احداث بلوار سي متري الغدير حدفاصل ميدان امام علي (ع) تا كمربندي شمالي ورامين(آسفالت مكانيزه) اعتبارات موضوع اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (اعتبار استانی)(جزء ۱۴ ردیف ۵۵۰۰۰۰) ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۹ با ۳۰درصد بالاسری و با هزينه تجهيز كارگاه مقطوع بدون تعديل و بدون مابه التفاوت مصالح و بدون هيچگونه ضريب ديگر
اعتبارات موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم رانندگی(اعتبار استانی) ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

– داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۲ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه از طریق سامانه الکترونیک ستاد مراجعه و نسبت به شرکت در تجدید مناقصه فوق اقدام نمایند و همچنین در مهلت مقرر و در ساعات اداری با مراجعه به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين اسناد تجدید مناقصه را دريافت و الزاما پيشنهادات خود را به همراه رسید ثبت در سامانه ستاد به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

     – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

     – هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود .

     – سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط تجدید مناقصه موجود مي باشد .

                                                                                                                            دهقان                  

                                                                                                                     شهردار ورامين

 

(( آگهي مناقصه عمومي ))

 

 شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ ، پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .

پروژه رديف بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ اعتبار (ريال) قيمت بر اساس
خرید مصالح(جداول ، دال و …) ردیف ۱۲۱۱۰۱ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مناسب ترین قیمت
احداث پل بتنی تقاطع موسی آباد و کمربندی خلیج فارس ردیف ۴-۵-۴۰۱ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۹

– داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

     – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

     – هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود .

     – ساير اطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد .

 

 

                                                                                                                            دهقان                  

                                                                                                                     شهردار ورامين

 

 

 

(( آگهي مناقصه عمومي ))

 

 شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ ، پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .

پروژه رديف بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ اعتبار (ريال) قيمت بر اساس
جدولگذاری معابر سطح شهر

(ناحیه ۳ و ۴)

ردیف ۱-۲-۴۰۲ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۹
جدولگذاری معابر سطح شهر

(منطقه یک)

ردیف ۱-۲-۴۰۲ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۹

– داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

     – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

     – هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود .

     – ساير اطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد .

 

 

 

                                                                                                                            دهقان                  

                                                                                                                     شهردار ورامين