شهرداری ورامین » اتمام کار نورپردازی، نصب بنر، رنگ آمیزی طاق نصرت خیابان مسجد جامع اتمام کار نورپردازی، نصب بنر، رنگ آمیزی طاق نصرت خیابان مسجد جامع – شهرداری ورامین
اتمام کار نورپردازی، نصب بنر، رنگ آمیزی طاق نصرت خیابان مسجد جامع
۰۱ خرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
اتمام کار نورپردازی، نصب بنر، رنگ آمیزی طاق نصرت خیابان مسجد جامع

photo_2016-05-07_00-48-18