آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
گارد آهنی بلوار امام رضا(ع) تعمیر شد .
گارد آهنی بلوار امام رضا(ع) تعمیر شد .
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
گارد آهنی بلوار امام رضا(ع) تعمیر شد .
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، به همت زیباسازی و پرسنل زحمتکش ناحیه چهار شهرداری ، گارد آهنی بلوار امام رضا (ع) جنب پل تعمیر شد .

photo_2016-08-06_10-08-37 photo_2016-08-06_10-08-35