شهرداری ورامین » گارد آهنی بلوار امام رضا(ع) تعمیر شد . گارد آهنی بلوار امام رضا(ع) تعمیر شد . – شهرداری ورامین
گارد آهنی بلوار امام رضا(ع) تعمیر شد .
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
گارد آهنی بلوار امام رضا(ع) تعمیر شد .

photo_2016-08-06_10-08-37 photo_2016-08-06_10-08-35