آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
آگهی مناقصه عمومي
آگهی مناقصه عمومي
۲۴ اسفند ۱۳۹۳
نسخه چاپی
آگهی مناقصه عمومي
باستناد موافقت نامه ۶۳۱۰۴/۵ مورخه ۲۹/۱۰/۹۳ و ۵۷۲۸۰/۵ مورخه ۲۶/۹/۹۳ استانداري تهران شهرداری ورامین در نظر دارد اجراي پروژه هاي مشروحه ذيل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نماید .   رديف مجوز/ شماره شرح پروژه توضيحات مبلغ پروژه ۱ ۵۷۲۸۰/۵ مورخه ۲۶/۰۹/۹۳ احداث يك فرهنگسرا در ورامين (طراحي و … ادامه خواندن آگهی مناقصه عمومي

باستناد موافقت نامه ۶۳۱۰۴/۵ مورخه ۲۹/۱۰/۹۳ و ۵۷۲۸۰/۵ مورخه ۲۶/۹/۹۳ استانداري تهران شهرداری ورامین در نظر دارد اجراي پروژه هاي مشروحه ذيل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نماید .

 

رديف مجوز/ شماره شرح پروژه توضيحات مبلغ پروژه
۱ ۵۷۲۸۰/۵ مورخه ۲۶/۰۹/۹۳ احداث يك فرهنگسرا در ورامين (طراحي و نقشه )از محل اعتبارات استاني قيمت بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال ۱۳۹۳ با احتساب ۴%تجهيز كارگاه و۳۰%ضريب
بالاسري بدون تعديل ومابه التفاوت مصالح .
۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲ ۶۳۱۰۴/۵ مورخه ۲۹ /۱۰/۹۳ اصلاح ، بهسازي و ايمن سازي معابر اصلي شهر ورامين ( تراش و روكش مكانيزه
آسفالت )از محل اعتبارات استاني
قيمت بر اساس فهرست بهاي راه وباند سال ۱۳۹۳ با احتساب ۴%تجهيز كارگاه
و۳۰%ضريب بالاسري بدون تعديل ومابه التفاوت مصالح .
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

 

داوطلبان داراي شركت مرتبط با موضوع می توانند ظرف مدت ۱۵ روز در ساعات اداری به جزء ایام تعطیل از زمان چاپ نوبت دوم به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی www.varaminmunicipality.com مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری ورامین تسلیم و رسید دریافت نمایند .
(تلفن تماس ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی ۳۶۶ )
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .
شركت كنندگان در مناقصه ميبايست داراي گواهي رتبه بندي معتبر از مراجع ذيصلاح باشند
هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
سايراطلاعات و جزئيات دراسناد مناقصه موجود مي باشد .۶۴۲۶۶۴

حيدريان
شهردار ورامين