شهرداری ورامین » اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر منطقه سکینه بانو و امام زاده علی (ع) اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر منطقه سکینه بانو و امام زاده علی (ع) – شهرداری ورامین
اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر منطقه سکینه بانو و امام زاده علی (ع)
۱۵ مهر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر منطقه سکینه بانو و امام زاده علی (ع)

 

photo_2016-10-06_13-25-03