شهرداری ورامین » طرح توزیع رایگان کیسه نان در نقاط مختلف سطح شهر ادامه می یابد. طرح توزیع رایگان کیسه نان در نقاط مختلف سطح شهر ادامه می یابد. – شهرداری ورامین
طرح توزیع رایگان کیسه نان در نقاط مختلف سطح شهر ادامه می یابد.
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
نسخه چاپی
طرح توزیع رایگان کیسه نان در نقاط مختلف سطح شهر ادامه می یابد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، فتح الله فرجی مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری ورامین با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از طرح توزیع رایگان کیسه نان اظهار داشت : با توجه به استقبال بی نظیر شهروندان از طرح توزیع رایگان کیسه نان ، اجرای این طرح در نقاط مختلف شهر ادامه می یابد. 

وی افزود : این طرح در نانوایی های منطقه ورامین و خیر آباد اجرا شد که با استقبال بی نظیر شهروندان مواجه شد و با تماس و درخواست شهروندان در اجرای این طرح در نانوایی های محله سکونت شان ، با برنامه ریزی و کارشناسی موضوع در صدد هستیم در نقاط مختلف شهر ورامین ، طرح مذکور اجرا گردد.