شهرداری ورامین » شهردار منطقه دو خبر داد:آغاز عملیات عمرانی،تراش و روکش آسفالت در منطقه خیرآباد شهردار منطقه دو خبر داد:آغاز عملیات عمرانی،تراش و روکش آسفالت در منطقه خیرآباد – شهرداری ورامین
شهردار منطقه دو خبر داد:آغاز عملیات عمرانی،تراش و روکش آسفالت در منطقه خیرآباد
۲۶ مرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
شهردار منطقه دو خبر داد:آغاز عملیات عمرانی،تراش و روکش آسفالت در منطقه خیرآباد

شهردار منطقه دو شهرداری ورامین از آغاز عملیات عمرانی و تراش و روکش آسفالت در خیابان شهید زواره منطقه خیرآباد خبر داد و گفت:با اجرای این طرح در خیابان شهید زواره آبهای سطحی  در این خیابان جمع آوری و به کانال آب خیابان شهید مصیری هدایت می شود.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری ورامین “مهندس کوروش میرزایی” شهردار منطقه دو با اشاره به هماهنگی با “مهندس علی حیدریان” شهردار ورامین در خصوص ارائه خدمت به مناطق محروم شهر افزود: اجرای روکش و تراش آسفالت در خیابان شهید زوراه به متراژ۵ هزار متر مربع بوده که معادل ۲۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد.

میرزایی ادامه داد:این طرح از هم اکنون آغاز و با همکاری عوامل اجرایی و مهندسی شهرداری ورامین ادامه دارد.

شهردار منطقه دو با قدردانی و سپاس از زحمات بیدریغ “مهندس حیدریان”شهردار ورامین ادامه داد:جا دارد از زحمات اعضای شورای اسلامی شهر  در خصوص پیگیری مسائل و مشکلات منطقه دو  تقدیر و تشکر کنیم.

میرزایی از فعالیت و عملکرد “مهندس قاسمی “معاون فنی و عمرانی شهرداری ورامین و عوامل و مهندسین این معاونت در خصوص اجرای فنی و مهندسی پروژه آسفالت خیابان شهید زواره منطقه خیرآباد تشکر و قدر دانی کرد.

IMG_8901IMG_8905;lkj