آگهی مناقصه عمومی
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
همفکری بسیج ادارات با مسئولین و مدیران شهرداری ورامین در راستای اجرای برنامه های ملی و مذهبی
۲۷ دی ۱۳۹۴
نسخه چاپی

مؤمن براى مؤمن ، بركت و بر كافر ، اتمام حجّت است. امام حسن عسکری ( علیه السلام )