(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
رنگ آمیزی، ترمیم و تعویض صندلی پارک های سطح شهر
رنگ آمیزی، ترمیم و تعویض صندلی پارک های سطح شهر
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
رنگ آمیزی، ترمیم و تعویض صندلی پارک های سطح شهر
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، رنگ آمیزی، ترمیم وتعویض صندلی تاب پارک مشاهیر و همچنین رنگ آمیزی وسایل ورزشی و بازی کودکان پارک محله کهنه گل توسط واحد زیبا سازی معاونت خدمات شهری شهرداری انجام شد .

photo_2016-05-19_23-46-00 photo_2016-05-19_23-46-04