آگهی مناقصه عمومی
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
همفکری بسیج ادارات با مسئولین و مدیران شهرداری ورامین در راستای اجرای برنامه های ملی و مذهبی
۳۰ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی

حضرت علی علیه السلام : از كفاره هاى گناهان بزرگ ، به فرياد رسيدن ستمديدگان است و شاد كردن غمگينان .