آگهی مناقصه عمومی
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
همفکری بسیج ادارات با مسئولین و مدیران شهرداری ورامین در راستای اجرای برنامه های ملی و مذهبی
دیدار مهندس علی حیدریان شهردار با فرمانده ناجا ورامین
دیدار مهندس علی حیدریان شهردار با فرمانده ناجا ورامین
۰۸ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
دیدار مهندس علی حیدریان شهردار با فرمانده ناجا ورامین
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، جلسه دیدار مهندس علی حیدریان شهردار و حاج محمد وصال پور رییس شورای اسلامی شهرستان ورامین با سرهنگ مرادی فرمانده ناجا ورامین برگزار شد .