آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدار مهندس علی حیدریان شهردار با فرمانده ناجا ورامین
دیدار مهندس علی حیدریان شهردار با فرمانده ناجا ورامین
۰۸ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
دیدار مهندس علی حیدریان شهردار با فرمانده ناجا ورامین
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، جلسه دیدار مهندس علی حیدریان شهردار و حاج محمد وصال پور رییس شورای اسلامی شهرستان ورامین با سرهنگ مرادی فرمانده ناجا ورامین برگزار شد .