(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
۲۳ آبان ۱۳۹۵
نسخه چاپی

پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) می‌فرمایند: کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام ، بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».